POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAŁ.1

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 marca 2018 roku i może być zmieniana odpowiednio jak Regulamin.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Przetwarzamy Twoje dane tylko w przypadku udzielenia nam takiej zgody i w celach, na które ją wyraziłeś. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określone są pod adresem URL: https://ideawnetrz.pl/klauzula-informacyjna

§.1 PRZECHOWYWANIE LOGÓW Z DANYMI

1. Zważywszy na specyfikę ruchu internetowego oraz ogólnie przyjętą praktykę administrowanie serwerami przechowujemy zapytania skierowane do naszego serwera. Przechowywane dane mają następujący zakres:

a) Adres IP komputera wysyłającego zapytanie.

b) Nazwę urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet jeśli pozwala ono na jego identyfikację.

c) Czas przyjścia zapytania do naszego serwera.

d) Pierwszy wiersz żądania http/s.

e) Adres URL strony wywołującej zapytanie czyli przekierowującej do naszej witryny.

f) Kod odpowiedzi http serwera.

g) Informacje o błędach zapytań http/s i błędach naszych aplikacji internetowych.

h) Informacje o jądrze przeglądarki internetowej generującej zapytanie.

2. Informujemy, że dane te nie są możliwe do skojarzenia z konkretną osobą. Służą nam one do analizowania jakości działania naszych serwisów oraz rozwiązywania potencjalnych problemów technicznych, które nam zgłosisz lub wykryjemy we własnym zakresie.

3. W/w dane przechowujemy przez okres od 2 do 54 tygodni.

§2 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zbieramy następujące dane w celu obsługi handlowej lub korespondencji, w szczególności odpowiedzi na Twoje pytania: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. Dane z cookies przetwarzamy w celu niezbędnym do reklamowania się w Internecie, zgodnie z deklaracją wykorzystania przez Nas cookies.

§3. PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

1. Przesyłanie informacji handlowych i Twoja zgoda jest niezbędna do tego by Partner wskazany przez Ciebie lub inny wybrany przez Nas mógł przedstawić Ci aktualną ofertę produktową, ofertę promocyjną lub rabat.

2. Na podstawie udzielonej zgody będziemy kontaktować się w celu przedłożenia ofert rabatów lub promocji mających związek z wysłanymi przez Ciebie projektami. Jeżeli projekty są zamknięte/zrealizowane możemy także informować Ciebie o nowych ofertach jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

§4. COOKIES

1. Korzystamy z Google Analytis do tworzenia statystyk.

2. Możesz poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć.

3. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

§5. ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

1. Nasza strona może zawierać odnośniki (linki) do serwisów www, które nie są administrowane przez Nas. Mimo ich uprzedniej weryfikacji nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich jakość i bezpieczeństwo. Zachęcamy do zapoznania się z treściami opisującymi bezpieczeństwo ich użytkowania przed rozpoczęciem ich przeglądania.